حضور گروه صنعتی بردیا جنوب در نهمین نمایشگاه تجهیزات صنعت نفت خوزستان

حضور گروه صنعتی بردیا جنوب در نهمین نمایشگاه تجهیزات صنعت نفت خوزستان

مشاهده: 1704 انتشار: 1396/08/10