بازدید آیت الله حیدری عضو مجلس خبرگان رهبری از گروه صنعتی بردیا جنوب-97.04.25

بازدید آیت الله حیدری عضو مجلس خبرگان رهبری از گروه صنعتی بردیا جنوب-97.04.25

23

مشاهده: 2765 انتشار: 1397/04/26