حضور گروه صنعتی بردیا جنوب دربیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی تهران-اردیبهشت 97

حضور گروه صنعتی بردیا جنوب دربیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی تهران-اردیبهشت 97

80906677

مشاهده: 3660 انتشار: 1397/02/31