سفر مدیر عامل بردیا جنوب به کره جنوبی

سفر مدیر عامل بردیا جنوب به کره جنوبی

بازدید مدیر عامل گروه صنعتی بردیا جنوب از صنایع تولید پوشاک کره جنوبی جهت انجام تعاملات تجاری اعم از صادرات و واردات و فناوری

Untitled-1

مشاهده: 3467 انتشار: 1396/06/30